Home

Bereg vármegye nemes családjai

Családtörténet Határok Nélkül Nemesi névmutató Megjegyzés: A név el őtti szám = ahol a Könyvben megtalálható a személy Aláhúzott szám = a családfa felvezetésének vége (ilyen esetben a családfa nem folytatható, vagy a folytatá Pálmay József: Háromszék vármegye nemes családjai (Sepsiszentgyörgy, 1901) Orosz Ernő: Heves- és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai (Eger, 1906) Bőjthe Ödön: Hunyadmegye Sztrigymelléki részének és nemes családainak története, tekintettel a birtokviszonyokra (Budapest, 1891 (Ragyolczi). Háromszékből ered. 1544-ben tagjait már Magyarhonban találjuk. György 1660-ban ónodi viczekapitány. András Bereg vármegye jegyzője, majd zempléni szolgabiró († 1667). Unokája Zsigmond 1757-ben Ragyolczra nyer adományt. András 1744-ben Abauj vármegye követe. Szabolcsban több helyen bírt földesúri joggal

SZATMÁR VÁRMEGYE NEMES CSALÁDJAI IRTA B1LKEI GORZO BERTALAN SZATMÁR VÁRMEGYE LEVÉLTÁRNOKA MINDEN JOG FENTARTVA NAGYKÁROLY GÁL SAMU KÖNYVKERESKEDŐ KIADÁSA 1910 A nemeslevél 1648 február 10-én Bereg vármegyében kihirdettetett. A család fehérgyarmati lakos. Kötet 53. írom. 20. 1843 évi nemes Gömör és Kis-Hont vármegye (latinul Geomoriensis et Kishonthensis, németül Gemer und Kleinhont, szlovákul Gemer a Malohont) közigazgatási egység volt a Magyar Királyság területén 1802-től kezdve, amikor Gömör vármegye egyesült a Kis-Honti kerülettel. Területén jelenleg Szlovákia és Magyarország osztozik. Az elcsatolt rész nagyobbik hányada a Besztercebányai.

Megyei családtörténetek 1854-1943 Arcanum Digitális

Gombócz György esküdt (Vas várm.) 1779 deczember 2. Győry Ferencz főispán lett 1780 június 7. Gello, máskép Szametz Mihály (Nyitra vármegye) 1795 május 18. Géczy István tiszti alügyész lett 1797 augusztus 8. Gyarmathy Farkas (Kolozs vármegye) 1799 november 27. Gyertyánffy Lukács I. Ferencz királytól 1795 június 25-én nyert czimeres nemeslevelét 1802 április 21-én. Gorzó Bertalan: Szatmár vármegye nemes családjai, 1910 Kapcsolódó szócikkek [ szerkesztés ] Szabolcs-Szatmár-Bereg megye története a kezdetektől 1980-i nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility — nobilitashungariae. A magyar történelmi nemesség családneveinek listáj

Gömör és Kishont vármegye - Wikipédi

Bereg közéletének súlypontja azonban Borsova várában volt, melynek nevét a vármegye is viselte, és melyet csak 1621-ben cserélt fel a Bereg névvel. 1241-ben a tatárok is a Vereckei-hágón keresztül törtek be Magyarországra. Bereg akkor már hazánk egyik rendezett vármegyéje volt, és ez eléggé megakasztotta a fejlődésben Kempelen Béla: Magyar nemes családok 1. kötet 2. kötet 3. kötet 4. kötet 5. kötet 6. kötet 7. kötet 8. kötet 9. kötet 10. kötet 11. kötet Pótlék Függelék Clos ifj. Reiszig Ede: Nyitravármegye nemes családai. Bevezetö Magyarország északnyugati részének elfoglalása után, - mint a Névtelen jegyző előadásából értesülünk, Árpád, a Zobortól elfoglalt Nyitra várát több más várral s a Zsitva folyóig terjedő földterületekkel egyetemben, a győztes Huba vezérnek adományozta [ Tovább] JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYE NEMES CSALÁDJAI. (vitéz szolnoki Scheftsik György dr.) Ebben a kimutatásban felsoroljuk a Jászkun districtusokban és Külső-Szolnokmegye területén 1848 előtt létezett nemes családok közül azokat, melyek nemességüket megtelepedésük után kihirdettették és ezzel nemességüket kétségtelenül beigazolták, - kiegészítve azokkal a.

Szluha Márton: Sáros, Túróc vármegye nemes családjai (Felvidéki nemes családok II. kötet). Bp. 2008. Turul. A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye 1883-tól. Butkai Viczmándy Tamás: A Viczmándy-család története. Budapest, 1915. Viczmándi és butkai Viczmándy Tamás: Az én őseim. Budapest, 1931 Szepes vármegye nemes családjai Szluha Márton. Könyv Heraldika kiadó, 2013. 460 oldal, Kemény kötésű fűzött A4 méret. ISBN 9789639204799. Státusz: Kifogyott. keletről Sáros vármegye, délről Abaúj-Torna és Gömör és Kis-Hont, nyugatról Liptó vármegye határolta... A weboldalon található termékleírások - a. orosz ernŐ. heves- És a volt kÜlsŐ-szolnok egyesÜlt vÁrmegyÉk nemes csalÁdjai

Szatmár Vármegye nemes családjai (Nagykároly, 1910

Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára. 9700 Szombathely, Hefele Menyhért utca 1. 9701 Szombathely, Pf. 78. Telefon: +36 94 514800 Telefax: +36 94 50926 A' la carte étkeztetés Rendezvények / bálok, fogadások, lakodalmak / Party service Menüétkeztetés Munkahelyi étkeztetés Diákélelmezés Az elmúlt évek alatt igen jelentős eredményeket tudtunk elérni az un. Party Service szolgáltatásainkkal, kitelepüléseinkkel, melyek egyre fontosabb helyet töltenek be a cégek és az intézmények reprezentációi során. Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei. A történelmi Vas vármegye nemes családjai leírását először Balogh Gyula levéltáros dolgozta fel a XX. század elején, majd azt reprint formában, Szluha Márton kiegészítésével a Heraldika Kiadó jelentette meg 1998-ban

Koraújkori nemesi genealógia MNL SzSzB megyei Levéltár

Full text of Szatmar varmegye nemes csaladjai See other formats. Szluha Márton: Vas vármegye nemes családjai I-II kötet A történelmi Vas vármegye nemes családjai leírását először Balogh Gyula levéltáros dolgozta fel a XX.. 38.478 Ft 40.700 F denképpen a nemesi családok kutatása javasolható, ezért ez a felhasználói segédanyag a koraújkori nemesi famíliák kutatását igyekszik.

Az 1779 óta kihirdetett nemes családok

Szatmár vármegye - Wikipédi

 1. Szepes vármegye nemes családjai Szluha Márton Heraldika kiadó, 201
 2. GOTTFRIED BARNA Szatmár vármegye levéltári anyagának megosztási tervei az as években 1 A trianoni békeszerződést követő magyar román vagyonjogi tárgyalások kapcsán, november 7-én, Gorz
 3. t 378,640 kulcsszavak. Szatmarilegendak.hu weboldalt találtak a keresési eredmények között 6-szor. 100 kulcsszavak (néhány keresési lekérdezések két vagy több link, hogy pont a honlapon).Ez lehetővé teszi, hogy végre mélyreható kulcsszó elemzés, hogy érdekes bepillantást, a kutatás versenytársak
 4. 17 db nemes csaladok - Új és használt termékek széles választéka - Vásárolj azonnal, licitálj aukciókra, vagy hirdesd meg eladó termékeidet
 5. Magyar családtörténeti és címertani irodalom 1561-1944 (1984) Baán Kálmán, Kóczy T. László, Gazda Istvá
 6. den taxa fizetés nélkül királyi tanácsosi becsülettel» jutalmazta

Bereg - Vármegye - 72 Vármegye

összegzését jelenti az 1906-ban megjelent Heves és volt Külső-Szolnok vármegyék nemes családjai című kötet. (40. kép) 1927-ben költözött a levéltár a 17. században épített, majd a 19. században újabb emelettel bővített vármegyei börtön épületébe Zala vármegye nemes családjai. Gombócz György esküdt (Vas várm.) 1779 deczember 2. Győry Ferencz főispán lett 1780 június 7. Gello, máskép Szametz Mihály (Nyitra vármegye) 1795 május 18. Géczy István tiszti alügyész lett 1797 augusztus 8. Gyarmathy Farkas (Kolozs vármegye) 1799 november 27 Csoma 1897 Csoma József: Abaúj-Torna vármegye nemes családjai. (Abaúj-Torna egyesült vármegyék monographiája 1.) Kassa, 1897. Csoma 1906 Csoma József: Mohácsi vész előtti czimerleveleink nyomai. Turul, 24. (1906) 13-25. Csoma 1909 Csoma József: Abaúj-Torna vármegye nemes családai. In: Abaúj-Torna vármegye és Kassa. Szerk

Kempelen Béla: Magyar nemes családok Kézikönyvtá

 1. 1 Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára rendkívül kevés Bereg megyére vonatkozó dokumentumot őriz. Ezért is érdemel ki emelt figyelmet a 2012-ben megvásárolt, főleg Gulácsra, Tivadarra és környékére vonatkozó Szarka család anyaga. 1 Ennek a famíliának a tagja volt az a 19. századi.
 2. A középkori Magyar Királyság társadalmának vezető rétege már az utolsó Árpádok korától egységesen nemességnek latinul: nobilitas nevezett, birtokkal és kiváltságokkal rendelkező réteg volt. A nemesi társadalmat a földbirtok nagysága mellett rangbéli különbségek is tagolták, de a rang nem szakadt el a vagyontól
 3. 9 db komarom varmegye - Új és használt termékek széles választéka - Vásárolj azonnal, licitálj aukciókra, vagy hirdesd meg eladó termékeidet
 4. dig a releváns dokumentum évszámával: 1350. Hetey Antaltól - 1594. Bregovicsné Hetey Irén és Ecklné Hetey Etelka (3.-fokú unokahúgaim) családjai Hetey Etelka (1854-1909) utódjai.
 5. 226 ДОДАТКИ Додаток А Карта Березького комітату Джерело : Bereg vármegye térképe (tervezte Gönczy Pál)
 6. komárom vármegye nemes családjai: 1: 8: esztergom vármegye wikipédia: 1: 9: esztergom fekvése: 1: 10: bereg vármegye wikipédia: 1: Mutató 1 — 10 / 20 kapcsolódó kulcsszavak Töltse le az összes Export Monitor kulcsszavak: Láthatóság fizetett hirdetések. Gyűjtöttünk adatokat 16,757 hirdetési egységet. Egriorszagzaszlo.hu.

A nemességszerző János orvos volt s önfeláldozó működésével a közegészségügy terén kiváló érdemeket szerzett. 1779. évben született fia József szintén az orvosi pályára lépett s a vármegye főorvosa volt. 1841. évben ő és Egerben született fiai János (sz. 1808.) kincstári fogalmazó Budán, Károly (sz. 1813. Hungary Daily Life Records . Biography. Hungary - Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich : enthaltend die Lebenskizzen der denkwürdigen Personen, welche 1750 bis 1850 im Kaiserstaate und in Kronländer gelebt haben Erdély, Hungary - Nachrichten von siebenbürgischen Gelehrten und ihren Schriften Church & Synagogue. Hungary - Hungary Reformed Church Christenings, 1624-1895. Hont vármegye nemes családjai. Irta ifj. De az egyes leletek korukat illetőleg nagyon kevés támasztékot nyujtanak, mert a mai Hont vármegye területén és általában az egész felső-Magyarországon, az őslakók még a rómaiaknak Pannoniában való megjelenésekor is a kőkorszakban éltek. Csak a Duna mentén találunk Kr.

Video: Nyitravármegye nemes családai / Šľachtické rody

SZLUHA Márton: Vas vármegye nemes családjai. Bp. 2011-2012. Szolnok könyve. Fejezetek a város történelméből. Szerk.: M. ROMÁN Béla-PÓKÁSZ Endre- SZUTORISZ-SZÜGYI Csongor-TAPASZTÓ Ildikó-V. SZÁSZ József. Szolnok, 2010. TAKÁCS Tibor: A főispáni kar társadalmi összetételének alakulása a két világháború közötti. Tekintetes Nemes Úri Gyülekezet! Gazdag, Szegény, s mindenféle felekezet! Köztetek halálrul lész most emlékezet, Ha Isten kegyelme vélem lész és vezet. A régi pogányság mikoron szemlélte, Hogy csak meghal minden ember s elmúl élte, Az halált nagy Isten Asszonynak ítélte. Lenni: ehhez képest rettegve is félte A magyar eredettel kapcsolatos kérdések topicja Kempelen Béla: Magyar nemes családok címerei, 1914. Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal. I-XIII. Pest 1857-1868. Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger 1906. Pálmay József: Háromszék vármegye nemes családjai. Abod-István, Sepsi-Szent-György.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Elektronikus Könyvtá

Bilkei Gorzó Bertalan, a Szatmár vármegye nemes családjai c. ma is gyakran forgatott genealógiai alapm ű szerz ője 1886-ban lépett Szatmár vármegye szolgálatába. Az érettségi után két évig jogi tanulmányokat folytató Gorzó 1898-ig vármegyei központi írnokként dol-gozott Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

WikiZero Özgür Ansiklopedi - Wikipedia Okumanın En Kolay Yolu . Gömör és Kis-Hont vármegye (latinul Geomoriensis et Kishonthensis, németül Gemer und Kleinhont, szlovákul Gemer a Malohont) közigazgatási egység volt a Magyar Királyság területén 1802-től kezdve, amikor Gömör vármegye egyesült a Kis-Honti kerülettel. Területén jelenleg Szlovákia és Magyarország osztozik Bereg vármegye főispánja, és György (1726-1801), Esterházy herceg uradalmi igazgatója. Sz. Pálnak, a család érkenézi ága alapítójának első nejétől Perényi Kata bárónőtől 12, másodikától egy gyermeke származott; fiai: Antal (született 1754.), II Czímerét Csoma József: Abaujvármegye nemes családjai cz. művében közli. Balás. Balás Máté, neje Balogh Anna, fia István, testvére Gergely, ennek neje Fodor Anna, ezek fia Pál javára III. Ferdinand 1634. aug. 19. czímerlevelet adott, melyet ezen vármegye hirdetett ki ugyanazon évben A simonyi Simonyi család egy nagyon szétterjedt Hont és Nyitra vármegyei eredetű, illetve Bars és Trencsén vármegyei család. A Hontpázmány nemzetségből eredeztetik őket. Nevüket Simonyról vehették. Másik fészkük Hontvarsány volt, ahonnan a késő középkorban szintén gyakran használt Varsányi nevüket vehették

A vármegye területén aránylag gyengébb lefolyásu volt a járvány. Szalárdot ez időtájt sokan felkeresték savanyú vizéért, mely hathatós óvszerül bizonyult a ragály ellenében. Szatmárvármegye nemes családjai (Nagykároly, 1910.) 72.; lehet például Dr. Sipos Zsigmond , Bereg megye, beregszász, Ung megye. Magyarország a magyar állam alapítása óta kulturálisan Európához tartozik. Természetesen földrajzilag is része az európai kontinensnek, területe mindig beletartozott, mióta ez a földrajzi fogalom megszületett. A kulturális kötődés nem új fejlemény, túlélte két legnagyobb veszedelmét, a török hódoltságot és a kommunista önkényuralmat is, mély és nagy távlatú. A közéletben legjelentékenyebb szerepet Károly játszott. Ez eleinte katonának készült, a nemes testőrségbe akart belépni, sőt a vármegye ajánlata folytán 1801. évben már fel is vétetett, csupán az volt csak hátra, hogy Bécsbe menjen és bemutatkozzék A történeti Bereg vármegye történeti monográfiája három kötetben. A megye társadalmának története az őskortól a 19. század végéig. 5%. 17 100 Ft Arad és Zaránd vármegyék nemes családjai II. Márki Sándor. 5%. 3 900 Ft 3 705 Ft. Kosárba. 12 - 15 munkanap. könyv. Mátyás király emlékkönyv. Márki Sándor. 6 500.

A modern egészségügyi hálózat kialakulásáról Kenderes képviselő-testületének és a községi tanács végrehajtó bizottságának jegyzőkönyvei (1883-1949, 1950-1973), továbbá Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánjának jelentései (1876-1949) a legfontosabb források (fellelhetők az SZML-ben) TÖRTÉNELME Neve a régies magyar Matheus, Mátyus személynévből keletkezett. A XII. században Beth, másképp Betke Mátyusról nevezhették el, egyébként Simon, Bánk bán veje, az ő családjától vette meg Bo.. Egyéb adatok, Szabolcs Szatmár Bereg vármegye ugye volt idő, részei erdélyhez tartoztak, de a leg nyugatibb pontja a Tiszánál egészen a mai Tiszafürednél húzódott. Itt találtam Madarászokat (Madarász János és Fia György és Mihály), akik 1680-90-körül A Duna Tisza közéről kelnek át a Tiszán Tiszaroffra és megtelepednek Hajdú vármegye és Debrecen sz.kir. város Adattára., Debrecen 1937 (CD-re fotózva is) Heves- és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai (1906) itt - Palugyay Imre ifj: Jász-kún kerületek s Külső-Szolnok vármegye - Solymosi László: Szabolcs és Bereg vármegye gonosztevőinek lajstroma 1435-ből.

Családtörténet Magyar Nemzeti Levéltá

 1. Kárpátalja régi nemes családjai címmel is szeretnék egy munkát megjelentetni. Ehhez már szintén rengeteg anyag összegyűlt, de még számos feltáratlan szál van. Szeretném még a kárpátaljai református gyülekezetekben szolgált lelkészek névsorát is összegyűjteni
 2. Dr. Nemes Lajos, a Heves Megyei Levéltár igazgatója segítségével sikerült kideríteni, hogy 1896. július 30-án állt Heves vármegye szolgálatába.Felesége Szilaveczky Ilona volt. 1909. április 1-jén Egerben született Ernő fiuk
 3. Bilkei Gorzó Bertalan: Szatmár vármegye nemes családjai. Bucsay Mihály: A protestantizmus története Magyarországon 1521-1945. (Bp. 1985.) Csorba József: Somogy vármegye ismertetése. Dunántúl településtörténete I-II (Veszprém 1976.) Fehértói Katalin: Árpád-kori kis személynévtár (Bp. 1989.
 4. Családzászlót adott át a napokban Hegedüs K. Ferenc és családja a szajoli önkormányzatnak. A család és a település élete egykor nagyon szorosan egybeforrt, lévén a Hegedüsök birtoka volt évszázadokkal ezelőtt Szajol. Ezt a különleges kapcsolatot ifjabb Hegedüs K. Ferenc hosszú családfakutatás során tárta fel

NEMES CSALÁDJAI. IRTA. Hogy ezen összeirásnak a kettős vármegye nemességére vonatkozó részével én újból foglalkozom, abban leli magyarázatát, hogy két lényeges alkatrészszel: a nemesi jogczímmel és a. lakóhelylyel kibővítve hozom azt a nyílvánosság elé. A lakóhelyet azonban - sajnos - ne létünkben a Kálvin Papja. [N.B. Nagy Iván Magyarország nemes családjai c. művének vonatkozó adata is pontatlan, ugyanígy a Turul c. lap közlése is ugyanerről (1890. 2. füz. 80-81.), melyek Szemere Krisztinát tüntetik fel Bay József feleségeként.] A fiatal pár Surányban lakott, de alkalman Szluha Márton: Bács-Bodrog vármegye nemes családjai. Heraldika, 2002. J.C. v. Thiele: Das Königreich Ungarn-Ein topographisch - historisch - statistisches kundgemälde das ganze dieses lände in mehr denn 12 400 Artikeln umfassend. Kaschau, 1833. Vályi András: Magyar Országnak leírása. Buda, 1796

Heves és Külső-Szolnok vármegye nemesi közgyűlésének iratai (U 419) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár. Jósa András Múzeum, Nyíregyháza. Kállay-gyűjtemény (U 1045) Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár. A kalocsai érseki könyvtár oklevelei (U 916) Komárom-Esztergom Megyei Levéltá Ugyanebben a kötetben a Somogy vármegye nemes családjai című fejezetben Péter apja, László és Péter fia, Perneszi Pethő mester (1316 körül) is szerepel. Az ő fia ugyancsak Péter (1350 körül), akinek fia Osztopáni Perneszi Pál mester (1429-1465 körül) allovászmester, macsói vicebán, illetőleg alnádor Siebmacher: Wappen: In G. auf g. Blätterkrone ein r. gewaffneter # Doppeladler. - Kleinod: Der Doppeladler. - Decken: #g. - rs. (Michael Balogh v. Ócsa. Vas vármegye nemes családjai. Írta Balogh Gyula. A Siebmacher-féle magyar czímergyűjteményből 152Temes vármegye nemes családjai. A magyar-örmény nemes családok czímerlevelei 1894-4 153KOSSUTH LAJOS HÁROM VITÉZ ŐSE ÉS A CSALÁD CZÍMERLEVELE. I. Kossuth Miklós. II. Kossuth Sándor. III. Kossuth Tamás. IV. A családi czímer Bars és Bereg vármegye táblabírája is volt. A Magyar Tudományos Akadémián 1833. április 22-én Toldy Ferenctartott fölötte emlékbeszédet. Emlékezetére alakult 1836-ban a Kisfaludy Társaság, amely mindig a halála utáni vasárnap tartotta közgyűlését. Műve

A Magyarország vármegyéi és városai sorozatban 1896-1914 között 21 vármegye leírása jelent meg 24 kötetben. A legsikerültebb a Somogy, Nógrád, Temes kötet, a leggyengébb a nyitó kötet, Abaúj é Balogh Gyula- Szluha Márton: Vas vármegye nemes családjai, Bp., 1999. Balogh I.: Debrecen város Balogh István: Oklevelek Debrecen város és a nemesek viszonyához Temes vármegye nemes családjai. Irta: Lendvai Miklós. I. kötet. Budapest, 1896. Hibaigazítás. 1896-2 49Ágota királyleány származása. 54A Kisfaludy család leszármazása. (Második és befejező közlemény, egy tábla melléklettel.) A pannonhalmi apátság kiváltságlevele hitelességének kérdéséhez. (Három pecsétrajzzal. Szatmár vármegye nemes családjai Gál Samu Nagykároly 770 Gesztelyi Nagy László Küzdelmek és eredmények : beszámoló a duna-tiszaközi mezőgazdasági kamara 20 esztendős munkájáról, 1922-1942 Mezőgazdasági Kamara 771/1-4 A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve 1954-Felsőoktatási Jegyzetellátó.

+36 46 344 885, +36 46 508 985. Weboldal: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltá Egyik szerkesztője volt a Magyarország vármegyéi és városai könyvsorozat Vasvármegyét tárgyaló kötetének, amelyben a Vármegye története és nemes családjai című fejezeteket ő írta. Bács-Bodrog, Nógrád, Nyitra és Pozsony vármegyék nemes családjainak történetét önálló kötetekben publikálta Szombathely (vv) - Út-, táj- és topográfiai leírások, feljegyzések és adatok Vas megyéről a 16-20. századból - ez volt a témája a tegnap megrendezett XXVI. Levéltári Nap előadásainak A digitalizált segédlet forrásául az alábbi, könyv formában megjelent kiadványok szolgáltak: Balogh István: Regeszták Szatmár vármegye jegyzőkönyveiből 1593. május 1 - 1616. augusztus 6, Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, 1986 A BÁNK ÉS A BENKŐ NÉVRŐL A MAGYAR KIRÁLYSÁGBAN, HORVÁTORSZÁGBAN ÉS ERDÉLYBEN. 1. A BENKŐ NÉV EREDETE. A Bánk és a Benkő név eredetéről a Révai lexikon (2. kötet, 547) a következőket írja: Bánk (Banko). Árpád-kori személynév, amely a bibliai eredetű Benedek (Benedictus=dicsért, áldott) név délszlávos kicsinyítéséből, a Benko-ből van magyarosítva a.

414 Hont vármegye nemes családjai. Irta ifj. Reiszig Ede dr. A mai Hont vármegye alsó részét, vagyis az Ipoly és a Garam völgyeit kétségkívül már a vezérek korában megszállották a honfoglaló nemzetségek; de a vármegye ezen legrégibb birtokosairól még hozzávetőleges adatok sem állanak rendelkezésünkre, sőt Béla. A Károlyi Sándor lovas és gyalog ezredinek, a hajdúságnak és 12 vármegye hadi népének összeírása. Diószeg, 1706, febr.26.Mustrakönyv. Tintet. Nemz. és vitézlő Szappanos Mihály uram nemes mezei lovas ezere. Nyolcadik comp. Strm. Jancsó Péter (Sepsi-Szent: A nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltára. Sajtó alá rend Ha kedvelt elfoglaltságáról, a levéltári kutatásról van szó, Józan Lajos huszti református lelkipásztor sem időt, sem energiát, sem pénzt nem sajnál Nagydobosi Értéktár-Értékőrök. Gefällt 393 Mal · 2 Personen sprechen darüber. Organisatio Árva, Trencsén, Zólyom vármegye nemes családjai → 2517 Az atlanti fal ostroma → 2546 Atlas of stars and planets (magyar) → 2317 Atorvastatin a stroke megelőzésében és kezelésében → 2334 Átváltozások → 286

A Mátra rengetegeitől délre, egészen a Tiszáig terjedő s nyugaton a Zagyvától határolt terület, melyet sűrűn szelnek át a Mátra hegységből eredő folyók és patakok, különösen alkalmas volt egy lovas nép letelepedésére, mely e területen megtalálta mindazt, a mihez hosszú vándorlása közepette hozzászokott Bács-Bodrog vármegye nemes családjai → 6712 A baglyok oltalmáért → 6549 Baláca könyvek → 6965 Balatoni gőzhajózás → 6785 Balzac és a kis kínai varrólány → 6905 Balzac et la petite tailleuse chinoise (magyar) → 690 A vármegyei követek az 1751. évi országgyűlésen. Az országgyűlés-történeti szakirodalom az uralkodó és a rendek közötti ellentétek kiéleződéséről ír az 1751

Összegezve Bihar vármegye és benne az érmelléki járás nemzetőrsége a haza védelmében tett cselekedeteivel országos viszonylatban is elismerést vívott ki magának. 1848. júniustól a Bereg-Ung-Zemplén megyei lovas nemzetőrosztály őrnagya. Bihar megye nemes családjai I. A-B. 77.old. Szentimrei Jenő: 1848 március 15. A Luby-kúria falán elhelyezett emléktábla örökíti meg a reformkor jeles képviselőinek Nagyarban jártát, akik között a vendéglátók a politikus Wesselényi Miklóst (1796-1850), az akadémikus Szemere Pál (1785-1861) literátort, Obernyik Károly (1815-1855) költőt, Kölcsey Kálmán házitanítóját, valamint a. Colecţia de Documente Muzeul Banatulu

Néhai Balássy Ferencz, maklári esperes-plebános a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, Heves vármegye múltjának felderítésén nagyon sokat fáradozott. Tanulmá MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület honlapja. Szerző: Cím / Kiadó: Tulajdonos/email: Megj. Ács Zoltán: Nemzetiségek a történelmi Magyarországo B 55-58 Bereg vármegye nemeseinek beadványa az uralkodóhoz, hogy a helv.hit. ügyek kivizsgálásra kiküldött megyei küldöttségekben helv. hitv. küldött is legyen, különben kételkedni lehet a vizsgálat hitelességében. (Pl. Egyek.) dátum nélkül latin ny. 

 • Egy router két gép.
 • Hol lehet osztrigát enni.
 • Nagy kutyák.
 • Budapest szent istván bazilika.
 • Kerti medencék.
 • Alvászavar fejfájás.
 • Xbox classic ár.
 • Gyöngyvirág csokor képek.
 • Oxálsav glicerin.
 • Mitől eshetek könnyen teherbe.
 • Lush caca rouge.
 • Hajszínek 2017.
 • Fekete színnel rajzol a gyerek.
 • Lego friends.
 • Fogyasztóvédelem webáruház.
 • Letiltott oldalak megtekintése.
 • Régi bakelit lemezjátszó eladó.
 • Simon márton könyvei.
 • Tejleadó reflex beindítása.
 • Chrysler 300c autonavigator.
 • Eladó hyundai i40.
 • The knick sorozatjunkie.
 • Furcsa játék előzetes.
 • Irharéteg feladata.
 • Csajos bmw.
 • Farkas élőhelye.
 • Maja birodalom.
 • Norman reedus.
 • November bajusz 2017.
 • Sirko keszites sepsiszentgyorgy.
 • Kate hudson terhes 2017.
 • Coeliakia gyorsteszt.
 • Nike magassarkú webshop.
 • Ácsán szucsittó buddhista meditáció.
 • Rizibizi apróséf.
 • Lovas a sötétben youtube.
 • Bereg vármegye nemes családjai.
 • Rímes versek vicces.
 • Szangvinikus személyiség.
 • Kondenzációs kombi gázkazán kémény.
 • Eladó harvester 1270 magyarórszágon.